MOTIE:

Datum: 12 juli 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: ChristenUnie, VVD, CDA

Onderwerp: Kaderbrief 2017

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, ChristenUnie (12)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD en SP (27)

De raad van de gemeente Leiden in vergadering bijeen op 12 juli 2018,

Constaterende dat:

  • Het College ervoor kiest de belasting op afvalstoffen- en rioolheffing vanaf 2019 te verhogen, terwijl de precario op ondergrondse leidingen en kabels pas in 2022 wordt afgeschaft

Overwegende dat:

  • Inwoners al in 2019, 2020 en 2021 extra belasting moeten betalen, terwijl de gemeente ‘pas’ in 2022 te maken heeft met verminderde inkomsten
  • Het alvorens te kiezen voor lastenverhoging, het goed is te kijken naar mogelijkheden om uitgaven te verminderen

Verzoekt het college:

  • Met de gemeenteraad nog voor de bespreking van de begroting in gesprek te gaan over mogelijkheden om de belastingverhoging op afvalstoffen- en rioolheffing voor deze Collegeperiode terug te draaien.
  • Hierbij vooral te kijken naar mogelijkheden om de uitgaven van de gemeente te verminderen

Pieter Krol (CU)
Joost Bleijie (CDA)
Dorien Verbree (VVD)
Maarten Kersten (PS)