MOTIE:

Datum: 12 oktober 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Bestemmingsplan Morspoortgebied

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t.  (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober 2023,

Constaterende dat:

 • In de wijk Transvaal de bunker uit de Tweede Wereldoorlog nog steeds leeg staat en geen definitieve bestemming heeft;
 • De bunker en de omgeving van de bunker de afgelopen jaren verwaarloosd zijn;
 • In andere steden en dorpen verschillende bunkers zijn opgeknapt en worden gebruikt voor bijvoorbeeld horeca of een bestemming krijgen zoals horeca of wonen.

Overwegende dat:

 • De wijkvereniging Transvaal al jaren aandacht vraagt voor de herbestemming van de bunker;
 • Leiden het geluk heeft heel veel cultureel erfgoed te hebben waar heel goed mee omgegaan wordt waardoor toeristen onze stad graag bezoeken;
 • De bunker ook een mooie rol kan vervullen in de geschiedenis van onze stad, bijvoorbeeld over de rol van Leiden in de Tweede Wereldoorlog, en de bunker daarmee een toeristische attractie kan worden.
 • De bunker onderdeel kan worden van de Tweede Groene Ring;

Verzoekt het College:

 Een onderzoek uit te voeren naar de mogelijke herbestemming van de bunker en bij dit onderzoek in ieder geval aan te geven:

  1. Welke verschillende mogelijkheden er zijn om de bunker te herbestemmen. Concreet kan worden gedacht aan het realiseren van een museum over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog of een van de drie mogelijkheden die de wijkvereniging eerder heeft aangedragen[1];
  2. Hoe de huidige biodiverse en groene omgeving van de bunker bewaard kan blijven, inclusief behoud van de klimop en een geschikte leefomgeving voor mussen;
  3. Welke financiële mogelijkheden er zijn om de herbestemming van de bunker te financieren. Betrek bij de inventarisatie ook de mogelijkheden van subsidies bijvoorbeeld bij de provincie Zuid-Holland.
 • Het onderzoek uit te voeren in samenspraak met de wijkvereniging Transvaal en de HVOL;
 • De Raad hierover voor de Kaderbrief 2024 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek en concrete nieuwe ontwikkelmogelijkheden voor de bunker. Indien nodig kan dit onderzoek gefinancierd worden uit het beschikbare budget voor onderzoeken.

Tobias Sandoval Garcia (CDA)

Martine van Schaik (PvdD)

Thijs Vos (Partij Sleutelstad)

[1] Het gaat om de volgende drie mogelijkheden: Tiny houses, doormidden zagen zodat je erdoorheen kunt lopen of een huiskamer voor de buurt