MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SvL (5)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU (34)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

 • De brandweerkazerne aan de Gooimeerlaan eigendom is van de gemeente, maar niet langer gebruikt wordt door de brandweer;
 • De brandweerkazerne in 2038 zal worden afgestoten door de gemeente;
 • Er tot dan geen permanente bestemming zal worden gegeven aan deze locatie, vanwege een voornemen uit de vorige eeuw om hier een treinstation te realiseren;
 • De gemeente de locatie voorlopig wenst in te zetten voor tijdelijke huisvesting van bijzondere doelgroepen;
 • De tijdelijke huisvesting van bijzondere doelgroepen op dit moment niet of lastig uitvoerbaar lijkt te zijn;[1]

Overwegende dat

 • Er in de Merenwijk behoefte is aan extra (senioren)woningen, onder andere om de doorstroming op gang te brengen;
 • Er in de Merenwijk maar weinig geschikte locaties voor woningbouw zijn;
 • De oude brandweerkazerne een geschikte locatie voor woningbouw kan zijn;
 • Omdat de brandweerkazerne eigendom is van de gemeente, de gemeente veel ruimte heeft om te sturen op welke woningen worden toegevoegd (bijv. corporatie, betaalbare koop, seniorenwoningen, huisvesting bijzondere doelgroepen);
 • De Merenwijk op maar een paar minuten fietsen van Centraal Station ligt;
 • De Merenwijk meer heeft aan extra woningen dan aan een treinstation;

Verzoekt het college

 • Om samen met de wijk te verkennen of deze locatie geschikt is voor woningbouw;
 • Indien uitvoerbaar en er voldoende draagvlak is, deze locatie te bestemmen voor woningbouw en het voorgenomen treinstation te schrappen;
 • De voorgenomen huisvesting van bijzondere doelgroepen te integreren in het bouwplan.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Mitchell Wiegand Bruss – Studenten voor Leiden

[1] https://sleutelstad.nl/2023/05/23/huisvesting-bijzondere-doelgroepen-in-merenwijk-niet-zomaar-haalbaar/