MOTIE:

Datum: 11 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, Van Schaik & Raat, CU, LP (33)

Tegen: Van der Kaap (1)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

Constaterende dat:

  • Het Huis van de Buurt in Zuidwest gevestigd is op de Boshuizerlaan en Incluzio aangeeft dat hierdoor ouderen uit de Fortuynwijk niet gemakkelijk naar deze locatie toe kunnen komen;
  • Inwoners vanuit de Fortuynwijk aandacht hebben gevraagd om een Buurtontmoetingsplek (BOP) in de wijk te realiseren, zodat er wel een plek is waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten kunnen organiseren;
  • 32,8% van de bewoners in Fortuynwijk-Zuid ouder is dan 65 jaar en dit daarmee de derde buurt van Leiden is wat betreft het hoogste percentage 65-plussers;1)

Overwegende dat:

  • Buurtontmoetingsplekken, zoals die op de Herenstraat heel goed werken als toevoeging op de Huizen van de Buurt en zorgen voor meer ontmoeting en participatie in wijken;
  • Er binnenkort extra BOP’s gaan komen in het Jacques Urlusplantsoen en de Prinsessebuurt;
  • Het college aangeeft hierin vooral slim wil kijken naar mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik, bijvoorbeeld in samenwerking met speeltuinen, en het goed zou zijn dat er daarom goed met buurtbewoners wordt gesproken over de juiste locatie voor een BOP;
  • Het nu nog onduidelijk is of er extra middelen nodig zijn voor de komst van een BOP, aangezien er nu ook al extra BOP’s worden gerealiseerd binnen het budget van de sterke sociale basis;

Verzoekt het College:

  • Op korte termijn, en in overleg met buurtbewoners en welzijnspartners, een BOP te realiseren in de Fortuynwijk.
  • Mochten hier extra financiële middelen voor nodig zijn, hiervoor een voorstel naar de Raad te sturen.

Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Martijn Otten (PvdA)
Gebke van Gaal (GL)
Maarten Kersten (PS)
Anandkoemar Jitan (LP)
Alyssa Voorwald (VVD)

 

1) Leiden in Cijfers