MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  VVD, CDA (9)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (29)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

  • ondanks de inzet van politie het aantal geweldsincidenten in het Leidse uitgaansgebied de afgelopen jaren steevast ver boven het streefgetal van 100 lag;
  • het cameratoezicht in het stationsgebied een belangrijke bijdrage levert aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Overwegende dat

  • een uitbreiding van het cameratoezicht naar het uitgaansgebied een positieve bijdrage levert aan de opsporing en handhaving, en een efficiënte inzet van politie en handhavers;
  • in veel steden met succes cameratoezicht wordt ingezet tegen personen die zich in het uitgaansgebied misdragen;
  • cameratoezicht ook een (beperkte) preventieve werking kan hebben en escalatie kan voorkomen.

Verzoekt het college

  • samen met de politie het proces op te starten voor een uitbreiding van het cameratoezicht naar het uitgaansgebied in de binnenstad;
  • op basis van politie-analyses te bepalen op welke plaatsen cameratoezicht de grootste meerwaarde heeft;
  • de raad hierover een voorstel voor te leggen met bijbehorende kosten, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling.

Maarten de Crom(VVD)
Tom Leest (VVD)
Roeland Storm (CDA)
Maarten Kersten (PS)