MOTIE:

Datum: 21 mei 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: SP, ChristenUnie

Onderwerp: Kredietaanvraag aanleg kunstgras voetbalveld sportpark Morskwartier I

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, ChristenUnie (6)

Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, PvdD en CDA (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 juni 2018,

 

Constaterende dat

 • uit de normen van de World Heath Organisation (WHO) en uit het artikel van Het Financieele Dagblad van 2 mei 2018 blijkt dat Leiden de stad is met het hoogste percentage fijnstof in Nederland;

 

Overwegende dat

 • kunstgrasvelden veel ruimte in beslag nemen die anders voor groen bestemd zou
  zijn;
 • Kunstgras in tegenstelling tot natuurgras totaal geen fijnstof uit de Leidse lucht kan
  filteren;
 • De CO2-opname van kunstgras in tegenstelling tot natuurgras nihil is;
 • Dat verder bij aanleg van kunstgrasvelden het bodemleven ter plekke praktisch totaal
  vernietigd wordt;

 

Verzoekt het college

 • te onderzoeken hoe Leiden het verlies aan ecologische- en milieuwaarde door
  aanleg van kunstgras met groen kan compenseren;
 • En hiervan eind 2018 verslag uit te brengen aan de Raad.

 

Ries van Walraven (SP)

Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Pieter Krol (CU)