MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Aangenomen

Voor: ??? (24)

Tegen: n.v.t.  (15)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

 • De gemeente van plan is om de 3 Octoberhal te sluiten nadat het nieuwe Indoor Sportcentrum is geopend;
 • Recent onderzoek van het Mulier Instituut laat zien dat er op korte termijn een extra sporthal in Leiden nodig gaat zijn en de huidige sporthallen nu al meer dan 100% bezet zijn;
 • Het college werkt aan een Sportaccommodatieplan (SAP) waarin de accommodatiebehoeften voor de komende jaren in kaart worden gebracht en aan een kaderbesluit voor Sportpark de Mors;

Overwegende dat:

 • Het goedkoper kan zijn om de huidige 3 Octoberhal te behouden en te renoveren dan dat er binnenkort een extra sporthal moet worden bijgebouwd;
 • Het lastig kan zijn om in Leiden een geschikte locatie te vinden voor een nieuwe sporthal;
 • De huidige plannen voor de ontwikkeling van Sportpark de Mors mogelijk ook door kunnen gaan zonder de vrijgekomen ruimte van de 3 Octoberhal in te zetten;
 • De 3 Octoberhal wel verouderd is en mogelijk renovatiekosten nodig zijn om deze hal te kunnen blijven benutten voor de Leidse sport;
 • Verschillende partijen, zoals sportvereniging Gymsport Leiden, ook hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het overkopen van deze sporthal om het zo te behouden voor de Leidse sport.

Verzoekt het College:

 •  Bij het kaderbesluit Sportpark de Mors ook een scenario uit te werken waarin de 3 Octoberhal behouden blijft en hierbij in ieder geval:
  • In kaart te brengen hoeveel renovatiekosten er nodig zijn om de hal te kunnen blijven gebruiken;
  • Te laten zien wat dit betekent voor de exploitatie van andere sporthallen;
  • Te bekijken wat het effect is als de hal wordt verkocht aan een partij in de Leidse sportwereld;
  • Te bekijken of in de sporthal ook extra sport- en beweegaanbod kan worden gecreëerd voor jongeren tussen 12 en 18 jaar;

Marc Newsome (PvdA)
Martijn Otten (PvdA)
Famke Güler (Partij Sleutelstad)
Maaike van Vliet (VVD)