MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (1)

Tegen: D66, VVD, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (37)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

 • dat de markthandel in wisselende coronaperiodes en mate te lijden heeft gehad aan grote omzetdalingen zelfs sluitingen en (markt) onrendabele verplaatsingen
 • dat volgens opgave van het Centrum Management ook thans nog maar 60% van het normale bezoekersaantal in de Leidse binnenstad winkelt
 • dat dit op de nu buiten het hartje centrum gesitueerde markt nog minder is, zo ook op de Lammermarkt en Beestenmarkt
 • dat nu al enkele handels gesloten zijn en diversen “op het randje staan”
 • dat de nonfood-sector op de markt vele maanden helemaal geen plaats heeft gehad
 • dat in sommige gevallen niet eens 20% van de pre-corona omzetten kon worden behaald
 • Dat de gemeente en de burgemeester de afgelopen tijd verschillende keren hebben beloofd dat de markt deze zomer weer naar de oude plaats terugmag Dat daarbij de data 17 juli en 1 augustus genoemd zijn

Overwegende dat

 • dat er geen extra besmettingsgevaar voor corona is op de markt
 • dat het een rustig en overwegend ouder kooppubliek betreft en geen bar/disco/terras/muziekevenement of ander feest
 • dat ook de rest van de binnenstads-MKB, supermarkten of warenhuizen niet verplaatst of gesloten worden
 • dat bij slechts enkele kramen rijtjes wachten staan, met keurig de 1,5 meter door kraamhouders en publiek in acht genomen
 • dat eventuele rijen door “handhaving” (e.a. ambtenaren) niet haaks op de kraam, richting trottoir en gevels moeten worden opgesteld maar in het verlengde van de kraam, dus in de lengterichting naast de kraam
 • dat dit in het begin van de pandemie niet gebeurde en dus het wandelende publiek dwars door die (paar) rijen door moest
 • wat aanleiding gaf, zeker op de smalle Nieuwe Rijn, de hele markt te verplaatsen
 • dat de markt nu ook , conform een door B&W in 2011 op een afgedane raadsmotie gedane toezegging, best langs de Aalmarkt, Boommarkt en Stille Rijn zou kunnen worden uitgespreid
 • dat er geen enkele reden is om de beloofde terugplaatsing nog langer uit te stellen

Verzoekt het college

 • de markt liefst nog deze week (de genoemde datum van 17 juli) de oude plaatsen te laten innemen, doch in ieder geval 24 juli
 • voor de nijpende markt-economie, gezien de noodlijdendheid van individuele betrokkenen/getroffenen, hiermee nu haast te betrachten

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad