MOTIE:

Datum: 31 mei 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: ChristenUnie, CDA, PvdD, SP

Onderwerp: Interpellatiedebat Project huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (18)

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA (19)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 15 mei 2018,

Constaterende dat:
– de gemeenteraad recht heeft op een goede en tijdige informatievoorziening vanuit het college;

Overwegende dat:
– tijdigheid en volledigheid van informeren soms niet hand in hand gaan;

Verzoekt het college:
– in de informatievoorziening naar de gemeenteraad tijdigheid van informeren te laten prevaleren boven volledigheid van informeren.

Pieter Krol (CU)
Harbert van der Kaap (PvdD)
Roeland Storm (CDA)
Maarten Kersten (PS)
Ries van Walraven (SP)