MOTIE:

Datum: 4 april 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem  (35)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024,

Constaterende dat

  • Er in de loop 2024 een draagvlakmeting wordt gehouden onder de bewoners van de Prinsessenbuurt over de sloop en het sociaal plan;

Overwegende dat

  • Het vertrouwen van de bewoners van de Prinsessenbuurt ernstig is beschadigd door de houding van de Sleutels tot nu toe in proces;
  • Het gezien de beschadigde relatie tussen de Sleutels en de bewoners wenselijk is dat de draagvlakmeting door een onafhankelijke partij wordt georganiseerd;
  • Bureau Bewonerszaken het vertrouwen van zowel de Sleutels als de bewonerscommissie geniet;

Verzoekt de Sleutels

  • Om de draagvlakmeting door Bureau Bewonerszaken of een andere onafhankelijke partij te laten organiseren;

Verzoekt het college

  • Om dit verzoek bij de Sleutels aan de orde te stellen en de raad hier voorafgaande aan de draagvlakmeting over te informeren.

 

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Antoine Theeuwen – SP

Antje Jordan – D66

Pieter Krol – ChristenUnie