MOTIE:

Datum: 21 mei 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: GroenLinks, SP, VVD, ChristenUnie

Onderwerp: Kredietaanvraag onder voorwaarden aanvullende huisvesting

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GroenLinks, VVD, PvdA, SP, ChristenUnie (32)

Tegen: CDA, PvdD (5)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 juni 2018,

Constaterende dat

 • in het voorstel niet helder is wanneer de te compenseren bomen worden teruggeplaatst, die eventueel gekapt gaan worden vanwege het nieuw te bouwen appartementencomplex op het terrein van de Sumatrastraat 4-5 bomen op de Groene Kaart staan en rond de 25 bomen niet
 • in het voorstel niet helder wordt waar de bomen worden teruggeplaatst en wij zien dat dit ook wel eens buiten de stad gebeurt, of dat het compensatiegeld blijft hangen in het bomenfonds
 • in het voorstel ook niet duidelijk wordt welke omvang de eventueel te kappen boom moet hebben en dat wij zien dat er ook twijgjes worden teruggeplaatst waar voorheen bomen van mooie omvang stonden

Overwegende dat

 • een gekapte boom zo snel mogelijk moet worden teruggeplaatst
 • herplanting /compenseren van een boom in de wijk noodzakelijk is (denk aan verkoeling, hittestress, geluk)
 • vanuit klimaatadaptatie oogpunt zoveel mogelijk volwassen bomen teruggeplaatst moeten worden

Verzoekt het college

 • de eventueel te kappen bomen op dit terrein worden herplaatst, uiterlijk het eerste plantseizoen na de oplevering van de openbare ruimte
 • deze specifieke bomen die moeten worden gecompenseerd, ook binnen de wijk de Kooi te herplaatsen,
 • dat de te compenseren bomen in dit specifieke geval bomen van formaat worden als de originele boom niet te herplaatsen valt, itt de zogenoemde twijgjes
 • uit te zoeken hoe het bomenfonds gebruikt kan worden ter dekking van eventuele kosten
 • En de raad hierover na het genoemde jaar van herplanten te informeren

 

Gebke van Gaal, GroenLinks
Antoine Theeuwen, SP
Pieter Krol, CU
Maarten Kersten, Partij Sleutelstad
Tom Leest, VVD