MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33)

Tegen: VVD (5)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • De overgebleven gelden van de Regeling Reductie Energie (394.678 euro) teruggestort worden in de Reserve Duurzame stad en daarmee nog geen dekking hebben;
  • Het uit de tussentijdse rapportage Energiearmoede blijkt dat het Huurteam verhuurders lastig kan bereiken in het verduurzamen van hun vastgoed.1
  • Er nog te veel misstanden zijn op de huurmarkt;

Overwegende dat

  • In Den Haag de gemeente middels een Haagse Pandbrigade actief misstanden op de huurmarkt opspoort en tegengaat;
  • Het de ambitie van het college is om in 2030 energiearmoede uit te bannen in Leiden;
  • Het huurteam heeft geconstateerd dat huurders niet snel op het huurteam af durven stappen om verduurzaming af te dwingen;

Verzoekt het college

  • Een pilot te starten met een Leidse versie van de Haagse Pandbrigade;
  • Daarbij te onderzoeken welke wenselijke vorm een Leidse pandbrigade het meest effectief is gericht op de verduurzaming van panden;
  • Dit te dekken met een bedrag van 394.678 euro uit de Reserve Duurzame Stad;
  • Hierover de raad te informeren in het eerste kwartaal van 2024.

Mitchell Wiegand Bruss – SVL
Thomas van Halm – SP
Antje Jordan – D66
Martijn Otten – PvdA
Martine van Schaik – PvdD
Thijs Vos – PS
Pieter Krol – CU
Alex Friso – GL