MOTIE:

Datum: 7 oktober 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Beleidsprogramma Voetganger 2020-2030

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, CU (4)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, LP, Harbert van der Kaap (33)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021,

Constaterende dat

  • Bij de Kommarotonde sprake is van een onveilige en onoverzichtelijke verkeerssituatie, met name voor voetgangers, en dat er sinds de meest recente herinrichting verschillende ongelukken hebben plaatsgevonden.
  • Dit deel intensief gebruikt wordt waarbij langzaam en snelverkeer elkaar duizenden malen per dag passeren;
  • Bij de oversteekplaats aan de Geregracht voetgangers- en fietserstromen voortdurend door elkaar lopen.

Overwegende dat

  • Omwonenden aandringen bij de gemeente om maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid bij de Kommarotonde vergroten;
  • De verkeersveiligheid met een aantal kleine ingrepen verbeterd kan worden.

Verzoekt het college om

  • Fietsers en voetgangers beter te scheiden, onder andere door het verschil tussen het fietspad en voetgangersgedeelte bij de oversteekplaats nadrukkelijk te markeren.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad