MOTIE:

Datum: 28 januari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Horecavisie 2020

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, PvdD,  SP, CU, LP (30)

Tegen: VVD, CDA (9)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 januari 2021,

Constaterende dat

  • In 2015 en 2016 100 horecazaken energiescans aangeboden hebben gekregen, die hebben geleid tot een CO2-reductie van 93 ton1);
  • 93 ton is het equivalent van wat 4.650 bomen jaarlijks aan CO2 kunnen opnemen of het
    equivalent van 550.000 kilometer rijden met een dieselauto2);

Overwegende dat

  • Energiescans leiden tot het reduceren van CO2 uitstoot door de Leidse horeca en daarmee bijdragen aan de duurzaamheidsambitie uit het Beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;
  • Een van de doelstellingen van Programma Binnenstad 2020-2024 is ‘het stimuleren van duurzaam ondernemen’3);

Verzoekt het college om

  • In 2022 wederom aan 100 Leidse horecazaken een energiescan aan te bieden en uit te laten voeren;
  • Deze energiescans te bekostigen uit het budget van het jaar 2022 van Programma Binnenstad.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Walter van Peijpe (GroenLinks)

Toelichting
In Programma Binnenstad is vanaf 2022 jaar financiële ruimte voor nieuwe inspanningen. Hierin kunnen energiescans voor horecazaken in worden meegenomen omdat dit goed past binnen de doelstellingen.

 

1) https://www.duurzaamuiteten.nl/blogs/Energie/energiescan-leidt-tot-reductie-co2-uitstoot-horeca
2) https://www.atriensis.nl/nieuwsbericht-data/wat-is-eigenlijk-een-ton-co2
3) Programmaplan Binnenstad 2020-2024, p14. Zie https://leiden.notubiz.nl/document/8287419/1/190148_Bijlage_1_Programmaplan_Binnenstad_2020-2024