MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t. (0)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • De energietransitie op dit moment onderdeel uitmaakt van programma 6 Stedelijke Ontwikkeling;

Overwegende dat

  • De energietransitie uitgegroeid is tot een belangrijk en omvangrijk beleidsterrein;
  • Er op dit moment in de praktijk al een splitsing bestaat tussen beleidsterrein 6D energietransitie enerzijds en de andere beleidsterreinen van Stedelijke Ontwikkeling anderzijds, zo worden deze onderdelen nu al los van elkaar besproken in de commissie en vallen ze onder verschillende portefeuillehouders;
  • Het logisch is om de bestaande praktijk ook te formaliseren in de P&C-stukken;

Verzoekt het college

  • Van beleidsterein 6D Energietransitie een zelfstandig programmahoofdstuk binnen de P&C-documenten te maken.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad