MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  VVD, CDA (9)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (29)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 juli 2021

Constaterende dat

 • in de binnenstad en met name in het kernwinkelgebied regelmatig overlast wordt ervaren van volle, uitpuilende prullenbakken, stank en zwerfvuil;
 • ook stickers in de openbare ruimte al langer een ergernis vormen van bewoners en bezoekers van de Leidse binnenstad;
 • gesprekken met studentenverenigingen om stickers te helpen verwijderen in 2019 (op verzoek van deze raad) niet tot concrete afspraken hebben geleid.

Overwegende dat

 • prullenbakken nu wel dagelijks worden geleegd, maar dit in het kernwinkelgebied – met name in de zomermaanden – niet voldoende is om genoemde overlast te voorkomen;
 • een extra leegronde overdag zou helpen om de winkelstraten – ook aan het einde van de dag – een schone aanblik te geven;
 • er geen reguliere stickerverwijderrondes plaatsvinden aangezien dit niet in het budget past;
 • met het aanbrengen van een coating het verwijderen van stickers veel gemakkelijker wordt;
 • ondernemers in het kernwinkelgebied ook gebaat zijn bij een schone, toonbare openbare ruimte rond hun winkels.

Verzoekt het college

 • een extra leegronde van prullenbakken in het kernwinkelgebied in te voeren op drukke dagen en in de zomermaanden (op basis van ervaringen stadsbeheer);
 • een pilot te starten met een eenmalige stickerverwijderactie, aanbrengen van coating en afspraken met aanwezige ondernemers om lantaarnpalen en andere objecten in het kernwinkelgebied in het vervolg samen schoon te houden;
 • hiervoor incidentele dekking te vinden in programma Binnenstad;
 • de raad eind 2022 te informeren over de resultaten van deze acties.

Maarten de Crom (VVD)
Tom Leest (VVD)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)