MOTIE:

Datum: 18 juni 2020

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt na inspraak

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (2)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP, CDA, ChristenUnie (37)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020,

Verzoekt het college

Ten behoeve van het kaderbesluit Kaasmarkt het volgende uit te zoeken:

  • een scenario waarbij, zoals al sinds de Romeinse tijd bij de klassieke open plein-layout hoort, tussen het Ydoblok en het Bakkerblok een straatje naar de Oude Rijn loopt.
  • Daarbij te bekijken of het blok zodanig enkele meters richting Kaasmarkt kan opschuiven, dat op de kade een loop-/fietspad kan worden gecreëerd dat genoemde straatje/steegje verbindt met de kop van de Middelweg aan de Oude Rijn. Mede om zo ook een pittoreske looproute van Hooigracht naar Hooglandse kerkgracht te faciliteren
  • te bezien of onder het blok tussen Middelweg en Hooigracht ten bate van de financiering van de woonvormmix een extra sousterrain en parkeergarage kunnen worden aangebracht. Daartoe zal in ieder geval de in het huidige Plan van Eisen voorgestelde maximale bouwhoogte niet mogen worden overschreden.

Partij Sleutelstad
Maarten Kersten