MOTIE:

Datum: 21 mei 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: SP

Onderwerp: Kredietaanvraag aanleg kunstgras voetbalveld sportpark Morskwartier I

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD (8)

Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, CDA en en ChristenUnie (29)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 juni 2018,

constaterende dat:

 • er bij de totstandkoming van de keuze voor een kunstgrasveld te weinig rekening is
  gehouden met klimaatadaptieve argumenten en de schadelijke effecten van het vrijkomen van veel microplastics;
 • er daarmee helemaal voorbij gegaan wordt aan de doelstelling van het college op het gebied van duurzaamheid en gezondheid: “Leiden moet een spons worden” ;
 • er geen rekening is gehouden met de nadelige gezondheidsfactoren zoals gewrichtspijn en brandwonden;
 • er voorbij gegaan wordt aan de norm van de KNVB die een volledig kunstgrasveld niet aanraadt;

overwegende dat:

 • het vrij nieuwe systeem Fusion Grass hybride veld, 100% recyclebaar is en daardoor voldoet aan de doelstellingen van het college;
 • de oppervlaktetemperatuur van een FG hybride veld laag is, in tegenstelling tot dat van kunstgras;
 • dit hybride veld voor 96% uit natuurgras bestaat;
 • het systeem naast een natuurlijke uitstraling ook een speciaal doek heeft dat de wortelgroei verstevigt en de gebruikelijke onderhoudshandelingen toelaat;
 • dit veld veel minder speelschade heeft dan natuurgras, zelfs bij maximaal gebruik;
 • de aanschafkosten van een FG hybride veld veel lager zijn (€ 210.000). De
  onderhoudskosten (pjr) voor dit hybride veld veel lager liggen (€ 11.000). Dat daardoor per saldo de kosten veel lager zijn. Het hybride veld tenminste net zo lang meegaat als een kunstgrasveld;
 • een kredietaanvraag voor dit FG hybride veld beduidend lager zal zijn;
 • de Stichting Beheer Sportpark Overveer van dit duurzame hybride veld na één jaar intensief gebruik op alle vlakken zeer onder de indruk is;
 • het veld, net als kunstgras, bespeelbaar is onder bijna alle weersomstandigheden en een bespeling heeft tussen de 1000 en 1100 uur;
 • het hybride veld veel minder blessures oplevert;
 • deze motie dus aan alle overwegingen en argumenten voor het aanleggen van een kunstgrasveld uit het RV 180054, tegemoet komt.

verzoekt het College om:

 • het door de coalitiepartijen opgestelde beleidsakkoord te volgen en daarom te kiezen voor het Fusion Grass Hybride veld, een duurzaam en veel goedkoper alternatief, dat de uiteindelijke knelpunten voor DoCoS en DIOK zo snel mogelijk kan wegnemen.

Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Ries van Walraven (SP)