MOTIE:

Datum: 9 november 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SP, CU (14)

Tegen: GL, D66, PvdA, SvL, CDA, SP (24)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023,

Constaterende dat

  • Het college op 7 september 2023 heeft aangekondigd niet langer in gesprek te gaan met het burgerinitiatief Heel Noord, Één Tuin naar aanleiding van twee incidenten die het afgelopen halfjaar hebben plaatsgevonden (onheuse bejegening van één betrokkene richting een wethouder, een ongeautoriseerde geluidsopname van een ambtelijke briefing);
  • Het burgerinitiatief afstand heeft genomen respectievelijk excuses heeft aangeboden voor deze incidenten;

Overwegende dat

  • Er fouten zijn gemaakt door deelnemers van het burgerinitiatief, maar hiervan afstand is genomen door het Burgerinitiatief en hiervoor excuses zijn aangeboden;
  • Dit een duidelijke toenadering van het Burgerinitiatief richting het college is;
  • Het in het belang van de stad is dat er sprake is van een normale relatie tussen het college en het Burgerinitiatief;

Verzoekt het college om

  • Het contact met burgerinitiatief Heel Noord, Één Tuin weer te normaliseren.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad