MOTIE:

Datum: 24 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP  (35)

Tegen: PvdD (2)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 24 juni 2021,

Constaterende dat:

  • Er met de komst van LEAD honderden huishoudens bij komen in het betreffende plangebied en dit leidt tot een toename van verkeersbewegingen.

Overwegende dat:

  • Omwonenden veel zorgen hebben over de verkeersdrukte en verkeersveiligheid van hun buurt met de kost van LEAD;
  • De gekozen ontsluiting een aantal zorg- en knelpunten heeft (maximale wachttijden, vertraging in de ochtendspits etc.) die moeten worden opgelost1);
  • Verkeersstudies een inschatting geven van de toekomstige situatie, maar geen zekerheid kunnen bieden dat het in de praktijk goed uitpakt.

Verzoekt het College:

  • Te garanderen dat het ingrijpt met infrastructurele maatregelen als er richting en/of na de oplevering van LEAD in de praktijk knelpunten worden geconstateerd met betrekking tot de verkeersontsluiting.

Maarten de Crom (VVD)
Maarten Kersten (PS)

 

1) Zie o.a. het rapport van BOOT (2020).