MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Aangenomen

Voor: (28)

Tegen: (11)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  • Alle Nederlandse huishoudens €190 in november en €190 in december ontvangen als compensatie voor hun gestegen energierekening

Overwegende dat:

  • Lang niet alle Nederlanders deze €380 euro (volledig) nodig hebben om hun energierekening te betalen

Verzoekt het College:

  • Op zeer korte termijn een (bewustwordings)campagne te starten om Leidenaren die hun energiecompensatie kunnen missen te motiveren dit geld te doneren aan goede doelen zoals de Voedselbank of het Armoedefonds.

Pieter Krol (CU)
Thijs Vos (PS)