MOTIE:

Datum: 11 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, Van Schaik & Raat, LP (7)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU, Van der Kaap (32)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

Constaterende dat:

  • De grote (C6) en kleine instellingen in de cultuursector (van Stadschouwburg en Stadsgehoorzaal tot BplusC, Muziekhuis, Volkshuis, Theater Ins Blau. Kaasmarktschool, Haagweg4 e.v.a. ) grote moeite hebben met het steeds moeten betalen van hoge marktconforme huren
  • die de hun toegekende subsidies vrijwel tenietdoen
  • en dit dus een zinloos heen en weer pompen van gelden is

Overwegende dat:

  • de cultuursector zeker in deze moeilijke corona-tijden beschermd moet worden en de gemeente geen vastgoed-ontwikkelaar is, maar een maatschappelijke functie heeft

Verzoekt het College:

  • te onderzoeken in hoeverre de huidige huren naar beneden kunnen worden bijgesteld
  • over de resultaten hiervan met de raad te overleggen

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad