MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (9)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA (29)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • In het najaar besloten wordt of het Leiden international Centre (LIC) verlenging krijgt van een subsidie van circa 50.000 euro
  • Het LIC ondersteunt vooral Universitaire Internationale studenten en hooggeschoolde expats (bron LIC website)

Overwegende dat

  • Er genoeg andere organisaties in Leiden zijn zoals Visit Leiden en Universiteit Leiden, die dezelfde activiteiten doen;
  • Er op de website reclame gemaakt wordt voor bedrijven en instellingen, die niet eens in Leiden gevestigd zijn, laat staan de lokale werkgelegenheid ten goede komen;
  • Het om een hele specifieke hooggeschoolde doelgroep gaat, de organisatie straalt niet uit dat ze voor iedere nieuwe / toekomstige Leidenaar klaar staan van welke klasse dan ook.

Verzoekt het college

  • Geen verlenging / stopzetting van subsidie aan het Leids International Centre

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Pieter Krol – ChristenUnie