MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (9)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA (29)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • Er beperkte middelen zijn en er harde keuzes gemaakt moeten worden.

Overwegende dat

  • De indieners begrip hebben voor de wens vanuit de Lakenhal voor extra depotruimte.
  • Zij tegelijkertijd zien dat de komende jaren gelden wegvallen voor de Leidse (kleine) cultuurmakers. Deze makers zetten zich dag in dag uit, vaak voor een veel te lage vergoeding, in om hun kunsten met de stad te delen.
  • De indieners zich zorgen maken om het makers-klimaat in Leiden vanwege de aankomende bezuinigingen.
  • De indieners het grote belang zien van het behouden van deze creativiteit in Leiden die ook direct terug te zien is in de stad. Daar hoort een rechtvaardige vergoeding bij vanuit de gemeente. De indieners zien dan ook meer prioriteit voor de komende jaren in voldoende middelen voor deze Leidse cultuurmakers.
  • De indieners het grotere belang zien in de inzet van deze middelen voor de Leidse maker, waarmee de wensen van de Lakenhal een pas op de plaats moet maken.

Verzoekt het college

  • De 90.000 euro structureel die voor de Lakenhal is gereserveerd ten aanzien van uitbreiding huisvesting collectie met extra depotopslag, vanaf 2024 te schrappen
  • De 90.000 euro structureel die hiermee vrijkomt, per 2024 in te zetten voor de ondersteuning van Leidse cultuurmakers, en dit toe te voegen aan de overgebleven 30.000 euro structureel die overblijft voor culturele programmering vanuit het cultuurfonds. Hiermee zal vanaf 2024 structureel 120.000 euro ingezet kunnen worden voor de Leidse makers
  • Deze gelden ten goede te laten komen aan Leidse cultuurmakers met minimale overheadkosten.

Antoine Theeuwen – SP
Thomas van Halm – SP
Eli de Graaf – PS
Pieter Krol – CU