MOTIE:

Datum: 9 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Nota van uitgangspunten woningbouwontwikkeling Corantijnstraat

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (27)

Tegen: VVD (6)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2021,

Verzoekt het college:

  • Uit te zoeken of een deel van de gevels als begroeide (groene) gevels uitgevoerd kan worden

Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren).
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:

De intentie tot een dergelijke vergroening wordt wel uitgesproken, zij het in enigszins vage bewoordingen als:”streven om de mogelijkheid te verkennen van het meenemen van natuurinclusief bouwen bij de aanbesteding…”, maar wij vinden het belangrijk genoeg om het op te nemen bij de belangrijkste onderdelen van het raadsvoorstel. Groene gevels kunnen bovendien voor een belangrijk deel de bezwaren van verlies van uitzicht door de omwonenden ondervangen. Daarnaast is het een manier om het verlies van groen, dat bij verdichting op deze plek optreedt, te compenseren.