MOTIE:

Datum: 23 januari 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdD, ChristenUnie

Onderwerp: Programmaplan Binnenstad 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SP, ChristenUnie (19)

Tegen: D66, VVD, CDA (18)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 januari 2020,

Constaterende dat

 • Eén van de in het Programmaplan Binnenstad 2020-2024 opgenomen doelstellingen het vergroenen van de binnenstad is;
 • Eén van de manieren waarop de binnenstad zou kunnen worden vergroend het aanleggen van groene gevels is;
 • Groene gevels kunnen bestaan uit één of meerdere klimplanten, maar ook uit verticaal aangebrachte beplanting;

Overwegende dat

 • Vergroening bijdraagt aan het verkoelen van de binnenstad gedurende warme dagen;
 • Vergroening de wateropname verbetert;
 • Vergroening de verblijfskwaliteit verbetert en de aantrekkelijkheid van de binnenstad
  verhoogt;
 • Vergroening voor vogels, insecten en ander leven zorgt;
 • De binnenstad zich vanwege de beperkte ruimte bij uitstek leent om groene gevels aan te leggen;

Verzoekt het college om

 • ln het Uitvoeringsprogramma Binnenstad een deel van het beschikbare budget te reserveren voor het met hulp van de gemeente aanleggen van groene gevels door buurtbewoners en eigenaren en
  huurders van (winkel)panden

Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Pieter Krol (CU)