MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  PvdD, SP, LP (8)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat:

  • De uitkering voor chronisch zieken en gehandicapten per 2021 is gestopt

Overwegende dat:

  • chronisch ziek of gehandicapt zijn extra geld kost;
  • het leven voor chronisch zieken en gehandicapten extra moeillijk is;
  • de omstandigheden van het dagelijkse leven van bovengenoemde groep geen aanleiding geven om de tegemoetkoming niet meer uit te keren;

Verzoekt het College:

  • de uitkering voor chronisch zieken en gehandicapten in 2021 eenmalig te handhaven;
  • deze te dekken door middel van het ten onrechte te laag verrekende bedrag in de concernreserve van 1,05 miljoen euro.

Antoine Theeuwen – SP
Ries van Walraven – SP
Maarten Kersten – PS