MOTIE:

Datum: 10 november 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbesluiten Openbare Ruimte Indoor Sportcentrum

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD, CDA, CU (11)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA LP (28)

De Raad van de gemeente Leiden in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2020,

Constaterende dat:

  • Er tot nu toe één gesprek heeft plaatsgevonden met de provincie over de bereikbaarheid van het ISC en Leiden Zuidwest
  • Een goede bereikbaarheid van het ISC met het Openbaar Vervoer van groot belang is, zowel voor sporters in als bezoekers van het ISC
  • De bereikbaarheid met Openbaar Vervoer van de wijk als geheel verbetering verdient

Overwegende dat:

  • Het terugdringen van (onnodig) autoverkeer een belangrijke beleidsdoelstelling is voor onze stad
  • Goed Openbaar Vervoer een belangrijke bijdrage levert aan een inclusieve stad, waarin iedereen meedoet

Verzoekt het college:

  • In de onderhandelingen met de provincie over de nieuwe busconcessies nadrukkelijk in te zetten op een betere bereikbaarheid van het Indoor Sportcentrum met het Openbaar Vervoer.
  • In deze onderhandelingen eveneens in te zetten op een betere bereikbaarheid met het Openbaar Vervoer van Leiden Zuidwest als geheel.

Pieter Krol (ChristenUnie)
Ries van Walraven (SP)
Maarten Kersten (PS)