MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  PvdD, SP, LP (8)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

  • Het subsidiebudget voor het aanleggen van groene daken ontoereikend is: in 2021 was de subsidiepot al in het voorjaar leeg;
  • Er voor 2022 en 2023 vanuit de reserve duurzame stad in beide jaren €75.000,- beschikbaar wordt gesteld, wat wederom ontoereikend zal zijn;

Overwegende dat

  • De subsidie groene daken een goede en mooie prikkel is om Leidenaren te stimuleren om hun woning te vergroenen, wat juist in een versteende stad als Leiden van maatschappelijke waarde is;
  • Er op dit moment een positief exploitatieresultaat is waarmee incidenteel de subsidie kan worden uitgebreid.

Verzoekt het college om

  • Om vanuit de vrije ruimte die in 2021 beschikbaar is op de concernreserve €150.000 beschikbaar te stellen voor het subsidiebudget groene daken voor de jaren 2022 en 2023.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad