MOTIE:

Datum: 28 januari 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Horecavisie 2020

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, CDA, SP, CU (11)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, LP (28)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van donderdag 28 januari 2021

Constaterende dat:

 • De Lutherse Kerk na 400 jaar geen kerkelijke gemeente meer heeft.
 • De Lutherse Kerk en de naastgelegen consistorie zijn overgenomen door een projectontwikkelaar.
 • De consistorie inmiddels als woonhuis is verkocht.
 • De horecavisie de mogelijkheid biedt om horeca te vestigen in de Lutherse Kerk.
 • De Lutherse Kerk zowel van binnen als van buiten een monumentale status heeft.
 • De Lutherse Kerk ligt in ‘bewonersgebied’ waar momenteel geen horeca gevestigd is.

Overwegende dat:

 • De Lutherse Kerk van binnen een sterk monumentaal karakter heeft.
 • De Lutherse Kerk kwetsbaar is en er onherstelbare schade dreigt bij (radicaal) ander gebruik.
 • Er talloze plekken in de Leidse binnenstad zijn waar horeca veel beter mogelijk is.
 • Omwonenden van de Hooglandse Kerkgracht massaal tegen de komst van horeca zijn in de Lutherse Kerk.
 • Er een alternatief plan voor invulling van de Lutherse Kerk is.
 • De mogelijkheid van horeca in de Lutherse Kerk het serieus onderzoeken van alternatieve invulling momenteel blokkeert. Horeca wordt gezien als de enige optie terwijl dat niet zo is.
 • We in een stad met zo veel cultureel erfgoed en waarvan monumenten een zo belangrijk onderdeel zijn, zuinig moeten omspringen met monumenten als de Lutherse Kerk.
 • Cultuurhistorie een van de pijlers is onder Leiden, Stad van Ontdekkingen.
 • Het Rijksmuseum unieke panelen terug wil geven aan de Lutherse Kerk onder voorwaarde dat de kerk een publieke functie krijgt.
 • Bij horeca in de Lutherse Kerk de panelen niet zichtbaar zullen zijn, maar dat ook het orgel niet meer te bespelen is en dat de monumentale binnenkant van de kerk aan het zicht wordt onttrokken.

Verzoekt het college:

 • Horeca in de Lutherse Kerk uit te sluiten
 • In gesprek te gaan met de eigenaar om de liggende alternatieven voor de Lutherse Kerk serieus te onderzoeken.
 • De Raad over de gesprekken te informeren.

Joost Bleijie, CDA
Pieter Krol, CU
Maarten Kersten, Partij Sleutelstad