MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (29)

Tegen: GL (8)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

  • Onze Leidse parken, en zeker ook het Singelpark, populair zijn en veel bezoekers trekken;
  • Deze parken voor mindervaliden niet altijd even toegankelijk zijn1);
  • In Nederland het VN-verdrag Handicap geldig is, waarin onder meer staat dat ook voor vrijetijdsbesteding de positie van mindervaliden verbeterd moet worden2);

Overwegende dat

  • We ervoor moeten zorgen dat iedereen, inclusief mindervaliden, moeten kunnen genieten van het Singelpark;
  • Dit nu niet altijd het geval is en mindervalide bezoekers de Singelparkroute alleen via een omweg kunnen nemen;

Verzoekt het college om

  • In overleg met belangenbehartigers voor mindervaliden, zoals het Leids Gehandicaptenplatform, en de Vrienden voor het Singelpark te onderzoeken waar we de toegankelijkheid voor mindervaliden kunnen verbeteren, en samen een masterplan op te stellen om deze toegankelijkheid te vergroten.

Antoine Theeuwen (SP)
Partij Sleutelstad (Maarten Kersten)
VVD (Tom Leest)