MOTIE:

Datum: 28 januari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Horecavisie 2020

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, CU, PvdD, SP (11)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, LP (28)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van donderdag 28 januari 2021


Constaterende:

 • Dat er veel onduidelijkheid en onrust bestaat bij de omwonenden van het Pesthuis
 • Dat zij constateren dat het college o.a. bij een debat over de wijkvisie Vondelkwartier, in de commissie en in de media melding maakten van een plan voor “grootschalige horeca in het Pesthuis” en een dominante rol voor horeca daar, maar dat de omwonenden die dominantie nooit in een raadsbesluit hadden gezien
 • Dat zij daarentegen kennis hadden genomen van door de raad in het verleden bij herhaling uitgesproken voorkeur voor culturele en museale functies, ondergeschikte ondersteunende horeca, en ten bate van de exploitatie, een “sterrenrestaurant”.
 • Dat deze raad indertijd het college voor diens overleg met eigenaresse Rijksgebouwendienst haar voorkeursbestemmingen duidelijk had meegegeven én dit tenslotte bij de Nota van Uitgangspunten zag vastgelegd in de afgesproken combinatie van cultuur en horeca, waarbij kon worden verondersteld dat de eerder vastgelegde wensen hierbij leidend zouden zijn.
 • Dat deze omwonenden blijkens o.a. hun recente inspraak in de commissie WM zeer bezorgd zijn over de in hun ogen door de komst van grootschalige horeca bedreigde rust, woon- en leefomgeving, gepaard gaande met drank, overlast en onveiligheid, en verkeersonveiligheid voor de kinderen


Overwegende dat:

 • Grootschalige horeca in het Pesthuis een aanzuigende werking heeft voor publiek dat anders in het centrum horeca bezoekt en het Pesthuis met grootschalige horeca door
  de aanzuigende werking een aparte dynamiek krijgt.
 • Grootschalige horeca door de aanzuigende werking die er van uit gaat ook andere problemen zal opleveren zoals parkeerdruk, bevoorradingsverkeer, onveiligheid,
  drankgebruik, omgevingslawaai en mogelijke andere overlast voor omwonenden.
 • Bewoners bij recente horeca-activiteiten (Leiden071 en Buurt 2.0) daadwerkelijk al veel last hebben gehad van avonden, soms weekendmiddagen, vol lawaai, muziek en
  gedreun tot in hun huis, andere geluidsoverlast, bezoekers- en bevoorradingsverkeer en gedrag van bezoekend publiek.
 • Dat de kopende partij, de Amsterdamse projectontwikkelaar Citystone zes functies gaat invullen voor het monumentale en ooit museale gebouw, waarvan vier horeca
  zijn: “foodhall, short-stay hotel, werkruimte, hostel, horeca, kunst & cultuur”.
 • Dat cultuur hierbij een restpost lijkt te zijn, dat de exacte verhouding tussen de onderdelen over enkele weken zal worden gepresenteerd aan de buurtbewoners, “die”, aldus Citystone, “dan ook de gelegenheid zullen krijgen mee te denken over een deel van de inrichting van het terrein”, wat wel positief maar ook nogal raadselachtig klinkt en nog geen garantie lijkt op echte, exacte participatie.
 • Dat er volgens de Nota van Uitgangspunten naast ruimte voor de horecafunctie ook evenredig ruimte zou moeten zijn voor Kunst & Cultuur, maar dat in de NvU en in de Horecavisie, de exacte omvang van de droge horeca (hostel/hotel) en natte horeca (restaurant, café) nog niet is vastgelegd.


Verzoekt het college:

 • Om samen met omwonenden en de ontwikkelaar in gesprek te gaan over het maximeren van het aantal m2 natte horeca om zodoende radicaal ander gebruik van het Pesthuis alsook mogelijke overlast voor omwonenden te voorkomen;
 • De raad over de gesprekken te informeren

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Joost Bleijie – C.D.A.