MOTIE:

Datum: 7 maart 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem  (35)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024,

Constaterende dat

 • Bij de Prins6en en Rijtjes meerdere gevallen bekend zijn van achterstallig onderhoud met zeer ernstige gebreken als gevolg
 • Inwoners bij de Huurcommissie terecht kunnen bij ernstige gebreken voor hulp in de vorm van bijvoorbeeld huurverlaging en overige vergoedingen
 • De bekende gebreken overeenkomen met voorbeelden van ernstige onderhoudsgebreken gesteld door de Huurcommissie, zoals gebreken in categorie C (‘ernstige vocht- of schimmelplekken als gevolg van optrekkend of doorslaand vocht’)[1]

Overwegende dat:

 • Een proces bij de Huurcommissie langdurig kan zijn en vaak veel kan vragen van een huurder
 • Wij in Leiden een huurteam hebben dat kan bemiddelen namens inwoners om dit proces te vergemakkelijken
 • Meerdere bewoners waarmee de raad in gesprek is gegaan kenbaar hebben gemaakt niet van het huurteam af te weten
 • Bewoners met ernstige gebreken aanspraak kunnen maken op tegemoetkoming in verschillende vormen
 • De meeste inwoners de procedures niet kennen, waardoor zij, zelfs al hadden ze aanspraak op een mogelijke vergoeding of hulp, dat waarschijnlijk niet meer kunnen krijgen

 Roept het College op:

 • Bewoners in de wijk informeren over hun positie bij de Huurcommissie met focus op waar je aanspraak op kan maken als je te maken hebt gehad met (zeer) ernstig gebreken aan je woning;
 • Bewoners verder ook te informeren over het huurteam voor ondersteuning en hulp;
 • De oproep van de raad over te brengen aan de Sleutels en de raad op de hoogte te houden van de uitvoering van deze motie

Roept de Sleutels op:

 • Om huurders van woningen met ernstige gebreken zelf proactief een passende vergoeding te bieden, zoals het terugdraaien van huurverhogingen

Thijs Vos (Partij Sleutelstad)

Ahmet Kargin (GroenLinks)

[1] https://www.huurcommissie.nl/huurders/sociale-huurwoning/onderhoud-en-gebreken-beoordelen