MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  CDA (3)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (35)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

  • Onder het huidige college jaarlijks steeds investeringen van tussen de 108 en 160 miljoen gepland worden, terwijl dit onder de vorige twee colleges in enig jaar nooit hoger lag dan 83 miljoen (Update onderzoek financiële positie 2019);
  • Daardoor in de schuldquote stijgt van 70% in 2017 naar 197% in 2024 (prognose kaderbrief).

Overwegende dat

  • Het te hoge investeringsvolume een groot beslag legt op de begroting in de vorm van kapitaallasten die oplopen tot 55 miljoen per jaar. Dat geld kan niet aan andere zaken worden uitgegeven;
  • Met dergelijk hoge schulden de beleidsvrijheid van komende colleges en gemeenteraden wordt beperkt, zowel voor wat betreft invulling van de begroting (door kapitaallasten) als tot de ruimte tot het doen van nieuwe investeringen, bijvoorbeeld om de uitdagingen op het vlak van klimaat en de energietransitie het hoofd te bieden. Er wordt met andere woorden roofbouw gepleegd op de financiële ruimte van volgende gemeenteraden;
  • De huidige investeringsvolumes vanuit het perspectief van organisatorische capaciteit ook niet realistisch lijken, gezien het gerealiseerde investeringsvolume afgelopen jaren steeds lager was dan het geplande investeringsvolume.

Verzoekt het college

  • Om een investeringsvolume van maximaal 80 miljoen euro per jaar als uitgangspunt te
    hanteren.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad