MOTIE:

Datum: 6 april 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023,

Constaterende dat

  • Bewoners van dit gebied geen aanspraak kunnen maken op een parkeervergunning, omdat dit recht onder het huidige parkeerbeleid vervalt bij sloop-nieuwbouw;
  • Bewoners daarmee volledig aangewezen zullen zijn op de parkeervoorzieningen die de corporaties op eigen terrein realiseren;

Overwegende dat

  • Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein bij de nadere uitwerking van de deelprojecten zal worden bepaald, maar dat aannemelijk is dat dit er minder plaatsen zullen zijn dan de parkeernorm;[1]
  • Er daardoor schaarste ontstaan in het aantal inpandige parkeerplaatsen;
  • De Sleutels en Ons Doel nog geen besluit hebben genomen over de verdeling van de inpandige parkeerplaatsen;[2]
  • Dit bij andere bouwprojecten regelmatig plaatsvindt op basis van toeval (loting) of de grootste portemonnee (verkopen of verhuren van parkeerplaatsen voor exorbitante prijzen);
  • Leidenaren die een auto nodig hebben, deze ook moeten kunnen parkeren;

Verzoekt het college om

  • Er bij De Sleutels en Ons Doel op aan te dringen om bij de verdeling van de inpandige parkeerplaatsen maatwerk toe te passen zodat mensen die hun auto hard nodig hebben voor hun baan, zorgtaken en zelfredzaamheden een inpandige parkeerplaats krijgen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Tom Leest – VVD

 

[1] In de Gebiedsvisie wordt al gesproken over afwijken van de parkeereis.

[2] Zie beantwoording vraag 24, tweede tranche van technische vragen PS bij dit raadsvoorstel.