MOTIE:

Datum: 9 november 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Corantijnstraat

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU (9)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (30)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 30 november 2023,

 Constaterende dat

 • Er 176 nieuwe sociale huurwoningen komen bij de Corantijnstraat;
 • Uit de beleidsregels parkeren een parkeereis van 31 plaatsen voor bewoners volgt;
 • Het college vanwege zwaarwegende belangen de ontwikkelaar toestemming heeft verleend om van de parkeereis af te wijken;
 • Er nu 0 parkeerplaatsen worden gerealiseerd op eigen terrein;
 • Bewoners uitgesloten worden van een parkeervergunning voor straatparkeren;
 • Zij zelfs van deelauto-vergunningen zijn uitgesloten;

Overwegende dat

 • De ontwikkelaar volgens het parkeerbeleid eigenlijk verplicht was om 31 parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, maar dat niet gedaan heeft;
 • Niet iedereen met het openbaar vervoer of de fiets van A naar B kan;
 • Bewoners van de nieuwbouw de mogelijkheid bieden om van deelauto’s gebruik te maken, het minste is wat we in deze schrijnende situatie voor bewoners kunnen betekenen;
 • De parkeerdruk in de omgeving het toe laat dat een aantal plaatsen in de omgeving worden aangewend voor deelauto’s voor de nieuwbouw-bewoners;

Verzoekt het college

 • Op basis van de te verwachten behoefte een aantal deelauto-vergunningen beschikbaar te stellen aan bewoners van de nieuwbouw aan de Corantijnstraat.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Pieter Krol – ChristenUnie