MOTIE:

Datum: 19 september 2019

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Uitvoeringskrediet ‘Biodivers Leiden Bio Science Park’

Status: Verworpen

Voor: n.t.b.

Tegen: n.t.b.

De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 19 september 2019,

constaterende dat:

  • De prognose aangaande de schuldquote en de solvabiliteit van de gemeente naar verwachting zal verslechteren;

overwegende dat:

  • het college 265.000 euro wil gaan lenen voor het bevorderen van de biodiversiteit op het Leiden Bio Science Park (LBSP) waarbij de eerst grote partners zoals de Universiteit Leiden en de gevestigde bedrijven de belanghebbende zijn;
  • het LBSP niet langer in een opstartfase verkeert, maar een bloeiend bedrijventerrein is dat nu 19.000 banen voortbrengt, met de verwachting dat dit aantal de komende jaren zal stijgen naar 25.000[1];
  • de Universiteit Leiden een sterke financiële partner is;
  • de gemeente deze 265.000 euro dan zou kunnen besteden aan de oplopende tekorten op het gebied van jeugdzorg of aan het minimabeleid;
  • financiering van de betrokken partners tevens bijdraagt aan ‘the green branding strategy’ van bedrijven en eveneens van de Universiteit Leiden;

verzoekt het college:

  • de nieuw aangetreden directeur van het LBSP te verzoeken op zoek te gaan naar financiering voor de beoogde 265.000 euro onder de betrokken partners;
  • de vrijgekomen 265.000 euro worden in de algemene reserve gestopt.

Maarten Kersten (PS)

[1] Commerciële bijlage NRC ‘Kennisstad Leiden’ Weekeind 7 & 8 september 2019