MOTIE:

Datum: 23 april 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdD

Onderwerp: Uitvoeringsbesluit herinrichting Centrumroute fase 3, tracédeel Langegracht en Oude Herengracht

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (8)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie (31)