MOTIE:

Datum: 8 oktober 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling Ruimtelijke strategie bedrijventerreinen 2020-2030

Status: Aangenomen (na herstemming)

Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SP, CU (20)

Tegen: D66, VVD, CDA,  LP (19)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020,

Constaterende dat

  • Onderzocht wordt of er in de Vlietzone een bedrijventerrein kan worden ingebreid;
  • De bomen die in de Vlietzone staan op de Groene Kaart zijn aangewezen als boomstructuur1);

Overwegende dat

  • Bomen zorgen voor zuurstof, vangen water op en gaan hittestress tegen. Ook draagt groen bij aan het geluksgevoel van de Leidenaren;
  • Er de afgelopen jaren meer bomen zijn gekapt dan aangeplant;

Verzoekt het college om

  • Het behoud van bomen als uitgangspunt te nemen bij de eventuele inbreiding van een bedrijventerrein in de Vlietzone.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Walter van Peijpe – GroenLinks
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

1) Zie https://groenekaart.leiden.nl, typ in Voorschoterweg en vink aan ‘boomstructuur.