MOTIE:

Datum: 13 oktober 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Vaststelling verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit  Leiden 2023 (WML)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35)

Tegen: n.v.t.  (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober 2022,

Constaterende dat

  • Voor zonnepanelen in de zuidelijke schil van onze stad terracotta panelen geëist worden;
  • Het aantal vergunningsaanvragen voor zonnepanelen zorgwekkend afneemt in wijken die in deze schil liggen;
  • Dat veel bewoners de beperkingen in de welstandsnota als reden aangeven dat zij geen zonnepanelen mogen aanschaffen.

Overwegende dat

  • Deze rode panelen inmiddels verouderd en daardoor niet goed leverbaar, duurder en minder efficiënt zijn, en het hierdoor voor bewoners in dit gebied bijna onmogelijk is geworden om zelf energie op te wekken;
  • Voor het halen van onze klimaatdoelen er in de zuidelijke schil van Leiden ook zonnepanelen nodig zijn;
  • De urgentie voor soepelere welstandsregels in dit gebied vanwege de stijgende energieprijzen is toegenomen;
  • Een herziening van het welstandsbeleid minimaal 1.5jaar kost;
  • De vorige herziening van de nota expliciet bedoeld was om de eisen te versoepelen.

Spreekt uit

  • Dat de eis voor een aansluitende kleur van zonnepanelen op de kleur van de aanwezige dakbedekking, beschreven voor panden die vallen in dakvlaktype 2 of 3, uit het welstandsbeleid moet worden geschrapt.

Verzoekt het college om

  • Binnen twee maanden een voorstel naar de raad te brengen om de raad in staat te stellen de eis voor een aansluitende kleur van zonnepanelen op de kleur van de aanwezige dakbedekking, beschreven voor panden die vallen in dakvlaktype 2 of 3, uit het welstandsbeleid te schrappen.

Antje Jordan – D66
Tom Leest – VVD
Pieter Krol – CU
Martine van Schaik – PvdD
Thijs Vos – PS