MOTIE:

Datum: 7 oktober 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke Ondersteuning
Leidse regiogemeenten

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD (7)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU, LP (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021,

Constaterende dat:

  • het College voorstelt de inkoop van een deel van de Wmo door middel van een aanbesteding te laten geschieden;

Overwegende dat:

  • het hier om een ingrijpend voorstel gaat met vele financiële en maatschappelijke gevolgen voor Leidse Wmo-cliënten, zorgaanbieders en zorgpersoneel;
  • er nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden van de aanbesteding Welzijn van 2020;
  • het inkoopplan negatieve gevolgen kan hebben voor het PGB-gebruik;
  • de nieuwe Raad die in maart 2022 zal zijn geïnstalleerd zal worden geconfronteerd met de uitvoering van een besluit waar zij geen zeggenschap over heeft gehad maar dat wel verstrekkende gevolgen heeft voor Leidse burgers;

Verzoekt het College:

  • besluitvorming over RV 21.00.83 door de nieuw gekozen Raad van 2022 te laten plaatsvinden.

Ries van Walraven – SP
Maarten Kersten – PS