MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  D66, PvdD, SP (16)

Tegen: GL, VVD, PvdA, CDA, CU, LP (22)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

 • Betere data over fijnstof kan helpen bij het reduceren van CO2 en daarmee bijdragen aan de duurzaamheidsambitie uit het Beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;
 • de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden kan leiden tot astma, chronische bronchitis en harten vaatziekten;
 • de Gemeente Rotterdam via het initiatief de Luchtclub 900 Rotterdammers de komende twee jaar de hoeveelheid fijnstof in hun straat laat meten met een sensor die de gemeente beschikbaar stelt om de luchtkwaliteit in de stad nog beter in kaart brengen en vervuilingsbronnen op te sporen.1) 2) 3)

Overwegende dat

 • van belang is dat maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren;
 • het belangrijk is dat Leiden ook op wijk- en straatniveau genoeg informatie betreffende luchtkwaliteit moet kunnen verzamelen;
 • er in heel Leiden maar 8 sensoren fijnstof meten.4)
 • Leiden net zoals Rotterdam het Schone Lucht Akkoord van het ministerie van I&W heeft ondertekend. Via dit akkoord werkt Leiden samen met andere gemeenten, het Rijk en de provincies mee aan het verminderen van luchtvervuiling. Deel hiervan zijn pilots waarin inwoners en kennisinstellingen samen met de overheden luchtkwaliteit meten en onderzoeksvragen beantwoorden.5)

Verzoekt het college om

 • in actie te komen om de lokale luchtkwaliteit optimaal te gaan registreren en monitoren;
 • te onderzoeken in hoeverre een initiatief als de Luchtclub mogelijk is in Leiden;
 • hiervoor contact op te nemen met het RIVM onderdeel ‘Samen Meten’ en de Gemeente Rotterdam6)
 • Hierover binnen 6 maanden aan de raad te rapporteren.

Lianne Raat (Partij voor de Dieren)
Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Antoine Theeuwen (SP)

 

1) https://www.ad.nl/rotterdam/negenhonderd-rotterdammers-kunnen-met-sensor-twee-jaar-lang-fijnstof-in-hun-straatmeten~ab0be6ef/?
2) https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/luchtclub/
3) De in Rotterdam gebruikte sensor is de Sensirion SPS30 deze kost ongeveer 34 euro/stuk, zie https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/luchtclub/#gen_id_699-0 en https://www.tme.eu/nl/details/sps30/gassensoren/sensirion/1-101638-10/brutto=1&currency=EUR&gclid=Cj0KCQjwxJqHBhC4ARIsAChq4at92EiN3RJZo7TqsApEUQ_8f_LBkATPv5klQnURop4qt2NTVELxwgaAnnVEALw_wcB
4) https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/ Situatie op 08-07-2021 18u
5) https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/nieuws/actief-bezig-met-citizen-science-in-schone-lucht-akkoord
6) https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/