MOTIE:

Datum: 23 april 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdD

Onderwerp: Evenementenbeleid Leiden 2020

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SP, ChristenUnie (20)

Tegen: D66, VVD, CDA, Jitan (19)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

  • Lokaal eten en drinken goed is voor het milieu omdat het enorm bespaart op transport;
  • Biologisch eten en drinken niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor dierenwelzijn *);
  • Het aanbod van lokaal en biologisch eten en drinken op evenementen in Leiden tot nu toe vrij schaars is;

Overwegende dat

  • Leiden de ambitie heeft om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;
  • Een (ruimer) lokaal en biologisch aanbod van eten en drinken kan bijdragen aan het klimaatneutrale doel;

Verzoekt het college om

  • Organisatoren van evenementen te stimuleren om gedurende hun evenementen (meer) lokaal en biologisch eten en drinken aan te bieden.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad