MOTIE:

Datum: 11 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, LP (8)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA CDA, CU (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

 Constaterende dat

  • Dat de schuldquote per 2024 stijgt tot boven de 190%;
  • Dat door het college bij behandeling van de kaderbrief is aangegeven dat als het volgende college andere financiële keuzes wil maken zij alleen maar eerder genomen besluiten hoeft terug te draaien, waarbij door wethouder Dirkse naar de Leidse Ring Noord is verwezen;
  • Tracédelen van de Leidse Ring Noord de aanbestedingsfase naderen, waardoor beslissingen omtrent de Leidse Ring Noord niet zonder het gevaar van schadeclaims teruggedraaid kunnen worden.

Overwegende dat

  • De grote toename van de schuldenlast en kapitaallasten de beleidsvrijheid van volgende colleges sterk beperken;
  • De Leidse Ring Noord daaraan de grootste bijdrage aan levert;
  • Het college heeft aangegeven de financiën van de gemeente netjes te willen achterlaten;
  • Daar ook bij zou moeten horen dat zo kort voor de verkiezingen niet een dergelijk grote investering wordt gedaan;
  • Er slechts sprake hoeft te zijn van enkele weken om de volgende gemeenteraad en college de kans te geven om de Leidse Ring Noord te heroverwegen.

Verzoekt het college om

  • Haar eigen woorden gestand te doen door vóór de verkiezingen geen beslissingen te nemen en stappen te zetten die de Leidse Ring Noord juridisch en/of praktisch onomkeerbaar maken;
  • Onder praktisch onomkeerbaar ook stappen en beslissingen te verstaan die slechts met het risico op grote schadeclaims terug te draaien zijn.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad