MOTIE:

Datum: 17 december 2019

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: VVD, D66, CDA, PvdA

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening en Beleidsregels onttrekking en woningvorming 20L9

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD,  CDA, SP, ChristenUnie (39)

Tegen: n.v.t.

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019

Constaterende dat

  • Onlangs de motie ‘wonen boven winkels blijven stimuleren’ ís aangenomen;
  • Het college in de brief ‘Aanvullende informatie over het verkameringsbeleid’ een voorstel doet om straten aan te wijzen als locaties waar het quotum en het afstandscriterium niet zullen worden toegepast. *)

Overwegende dat

  • Studentenkamers boven winkels over het algemeen worden gezien als een goede combinatie en het stimuleren hiervan bijdraagt aan het oplossen van het kamertekort
  • Het voorliggende beleid in de huidige vorm beperkingen kent om verkamering boven winkels en horecagelegenheden toe te staan en te stimuleren.

Verzoekt het college

  • Het voorstel uit bovengenoemde brief uit te voeren en deze bij de vaststelling van de
    beleidsregels daarin op te nemen;
  • Tevens nog meer straten mee te nemen waarbij verkamering boven winkels en
    horecagelegenheden ka n worden toegestaan en gestimuleerd **).

Maarten de Crom (VVD)
Josine Heijnen (CDA)
Sander van Diepen (D66)
Maarten Kersten (PS)
Martijn Otten (PvdA)

*) De brief zegt daarover het volgende: “Wij kunnen ons vinden in de suggestie om verkamering boven winkels en horecagelegenheden toe te staan. Met oog op de herkenbaarheid en toepasbaarheid geven we er de voorkeur
aan bepaalde straten expliciet aan te wijzen. Wij stellen voor de volgende straten aan te wijzen als locaties waar het quotum en het afstandscriterium niet zullen worden toegepast: Haarlemmerstraat, Vismarkt, Nieuwe Rijn, Beestenmarkt, Nieuwe Beestenmarkt en Steenstraat en deze bij de vaststelling van de beleidsregels door het college daarin op te nemen.” Zie ook: https://leiden.notubiz.nl/document/8252080/1/17_Brief_College_BW_d_d_191119_Aanvullende_informatie_over_het_verkameringsbeleid/

**) Dit gaat om het gebied dat in aanloop naar deze raadsvergadering richting commissieleden SO is verstrekt met in ieder geval de volgende straten: Morsstraat, Breestraat, Korrevaarstraat,Lange Mare, Papengracht, Van de Werfstraat, Barbarasteeg, Diefsteeg, Duizenddraadsteeg, Havenplein, Hoogstraat, Janvossensteeg,
Kabeljauwsteeg, Mooi Japiksteeg, Pieterskerk-Choorsteeg, Sint Aagtenstraat, Vrouwenkerkkoorstraat, Vrouwensteeg, William Brewstersteeg, Oude Rijn, Stille Rijn, Apothekersdijk, Botermarkt, Aalmarkt, Boommarkt, Het Gangetje, Hoge Woerd (tot aan de kruising met de St. Jorissteeg), Alle stegen tussen Langebrug en Breestraat, Alle stegen tussen de van der Werfstraat en de Oude Rijn, Alle stegen tussen Haarlemmerstraat, Apothekersdijk en Stille Rijn, Langebrug, Prinsessekade, Turftnarkt, Kort Rapenburg.