MOTIE:

Datum: 16 mei 2024

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden

Status: Aangenomen

Voor

Tegen

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024,

Constaterende dat

 • In het Kaderbesluit Vlietzone-Midden wordt voorgesteld op de locatie Blauwkras onderkomen te realiseren voor de Leiden RoadRunners;
 • Er op deze locatie op dit moment twee andere verenigingen hun thuis hebben; namelijk de Postduivenvereniging en de Leidse Dart Vereniging;
 • De twee laatstgenoemde verenigingen in de nabije toekomst plaats moeten maken terwijl zij geen uitzicht hebben op alternatieve huisvesting;

Overwegende dat

 •  Een bloeiend verenigingsleven belangrijk is voor de stad Leiden;
 • Er op dit moment nog niet onderzocht is of het mogelijk is meerdere verenigingen te vestigen op de locatie Blauwkras, naast het realiseren van huisvesting voor de Leiden
  RoadRunners;

Verzoekt het college

 • Te onderzoeken of het mogelijk is op de locatie Blauwkras huisvesting te bieden aan meerdere verenigingen, en hierbij te kijken naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld
  meerder bouwlagen;
 • In overleg te treden met in ieder geval de Leiden RoadRunners, de Postduivenvereniging en de Leidse Dart Vereniging om te onderzoeken welke wensen er zijn voor de huisvesting en deze input mee te nemen in het onderzoek.

Arie Roest – VVD
Pieter Krol – ChristenUnie
Sebastiaan van der Veer – CDA
Eli de Graaf – Partij Sleutelstad
Esmee van Meer – PvdA
Thomas van Halm – SP