MOTIE:

Datum: 27 januari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, Marcel Terlouw (4)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (33)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022,

 

Constaterende dat

  • Het gemeentes is toegestaan om een referendum via een digitale of elektronische stemming te houden;
  • Inmiddels in diverse landen op decentraal of zelfs nationaal niveau met digitaal stemmen wordt gewerkt.[1]

Overwegende dat

  • Digitaal stemmen logistieke voordelen heeft. Zo is uit een recent onderzoek is gebleken dat digitaal stemmen goedkoper is dan schriftelijk stemmen in stembureaus;[2]
  • Hoewel het beeld weliswaar niet consistent is, de opkomst in meerdere gevallen is gestegen nadat men overstapte naar digitaal stemmen (o.a. in Ontario);
  • Er tegelijkertijd zorgen, complicaties of zelfs problemen lijken te zijn op het vlak van veiligheid en privacy.

Verzoekt het college

  • Om in een quickscan de mogelijkheden van digitaal stemmen bij referenda te verkennen en na te gaan wat de positieve en negatieve effecten van digitaal stemmen zou zijn;
  • Daarover te rapporteren aan de raad.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

 

[1] O.a. in Australië, Canada, Estland, Verenigde Staten en Zwitserland.

[2] Robert Krimmer, David Duenas-Cid & Iuliia Krivonosova (2020) New methodology for calculating cost-efficiency of different ways of voting: is internet voting cheaper?, Public Money & Management, https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1732027