MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, CDA, PvdD, SP, CU, LP (20)

Tegen: GL, VVD, PvdA (18)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

  • Een groep inwoners regelmatig overlast ervaart van hard optrekkende motoren
  • De politie verantwoordelijk is voor handhaving van de wet.

Overwegende dat

  • Op dit moment geen mogelijkheid bestaat om de klachten over verkeer/openbare weg te differentiëren naar lawaai van motoren
  • Gegevens over de zwaarte van het probleem helpt bij het bepalen van een effectieve aanpak
  • De politie prioriteiten bepaald op basis van noodzaak

Verzoekt het college om

  • De categorie “overlast lawaai optrekkende motoren” op te nemen in de mogelijkheid tot melden op de website van de gemeente en de raad te informeren over het aantal meldingen dat daar wordt gedaan.

Vahit Köroğlu(D66)
Antje Jordan(D66)
Maarten Kersten(PS)