MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU, LP (9)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA (29)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

  • We in de afgelopen periode hebben gezien dat het eigen karakter van onze Leidse parken snel bedreigd kan worden door diverse projecten1);
  • Als een park een monumentale status heeft, het veel moeilijker wordt om het karakter hiervan aan te passen;
  • Enkele parken in Leiden al een monumentale status toegekend hebben gekregen2);

Overwegende dat

  • Onze Leidse parken volop gebruikt worden door onze Leidse bewoners en ook een toeristische trekpleister zijn;
  • Parken een zeer belangrijke rol spelen in biodiversiteit en klimaatadaptatie;
  • Groen schaars is onze versteende stad en daarom alle bescherming verdient die het nodig heeft;

Verzoekt het college om

  • De Leidse parken die nog niet de monumentenstatus hebben – waaronder in elk geval, maar zeker niet beperkt tot, de Singelparkparken, het Roomburgerpark en Cronesteyn – in te schrijven in het gemeentelijk monumentenregister en voorts ook op landelijk niveau de monumentenstatus aan te vragen voor de Leidse parken.

Antoine Theeuwen (SP)
Martine van Schaik (PvdD)
Maarten Kersten (PS)