MOTIE:

Datum: 29 april 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Afgifte verklaring van geen bedenkingen voor de uitgebreide omgevingsvergunningen
Ypenburgbocht; Maredijk-locatie

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD (3)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP (35)

De gemeenteraad van Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 29 april 2021,

Constaterende:

 • dat de gemeente zélf door vele jaren verwaarlozing van deze locatie (tussen Ypenburgbocht/Maredijk/Haarlemmertrekvaart) een natuurgebiedje heeft gecreëerd. Een mooi stukje verwilderde stadsnatuur, waar ook een moerasbiotoopje was ontstaan.
 • dat aangaande dat moeras-natuurgebiedje de gemeente de bewoners bij verschillende gelegenheden en met diverse getuigen zwart op wit en tijdens een speciale bespreking heeft beloofd dat dit daar zou blijven.
 • dat die moerasbiotoop nu toch in strijd met beloften verrommeld is en op de schop gaat en de natuurlijke groene oevers langs de Haarlemmertrekvaart in het nieuwe plan verhard zullen worden voor een ontsluitingsweg die onnodig is en in het oorspronkelijke plan van 2008 nog niet voorkwam.
 • dat hier een concentratie van 7 mooie kastanjebomen was, waar een kauwenpopulatie een “kolonie” had gevestigd. Maar dat die nu opeens nog pas vorige maand zonder
  vergunning op één na onnodig gekapt zijn, nog vóór de verklaring van geen bedenkingen over de omgevingsvergunningen door de gemeenteraad is afgegeven.
 • dat dit voor de omwonenden volslagen onverwacht kwam.
 • dat het vreemd is dat op zijn minst de participerende omwonenden hiervan niet op de hoogte waren gesteld.
 • dat dit stukje verwilderde natuur door het toen ontbreken van hekken of verbodsborden fungeerde als openbaar groen voor wandelende en/of vogelspottende recreanten. Dat dus eigenlijk voor zo’n gebied de Bomenverordening geldt. Maar dat voor het onverwachte kappen van de volwassen bomen geen vergunning is aangevraagd.

Overwegende:

 • dat in en na participatiebijeenkomsten met omwonenden en later in vergaderingen van de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling op verzoek van onze en diverse andere fracties van collegepartijen en oppositiepartijen beloofd was dat het groengebied niet bedreigd zou worden door de plannen, dat zelfs mogelijk zou worden uitgebreid en dat de moeras-biotoop en mogelijk de kastanjes behouden zouden worden,
 • dat de compensatie van zes volwassen kastanjes en tientallen kleinere bomen door 14 nog kleine jonge bomen op de grond, die pas na vele decennia dezelfde volwassenheid en ecologische biodiversiteit in de omgeving en in de grond zullen hebben bereikt als de nu gekapte bomen, naast de op zich gewaardeerde uitbreiding van het groen door een groene gevel en door van de grond niet zichtbare sedumdaken en 6 dakboompjes, niet bepaald voldoende te noemen is
 • dat eventueel ook meer en grotere bomen kunnen worden geplant/herplant, zoals onlangs nog gebeurd is langs de Hooigracht.
 • dat de moerasbiotoop en de groene oevers – zonder ontsluitingsweg – en de inpandige parkeergelegenheid met ontsluiting vanaf de zijde van de Ypenburgbocht uit het plan van 2008 makkelijk zouden kunnen worden gehandhaafd,
 • dat dit natuurgebiedje onderdeel is van de groen-blauwe ecologische biodiverse verbinding tussen het Landgoed Oud-Poelgeest/Leidse Hout/Heempark en Singelpark/stadscentrum,

Verzoekt het college:

 • minimaal het moerasbiotoopje conform de bij de buurt gewekte verwachtingen te handhaven/herstellen en er geen auto-parkeerplaatsen van te maken, zoals nu gepland in de bouwtekeningen.
 • alle mogelijke inspanning te verrichten om meer en grotere bomen terug te plaatsen in het gebied en indien mogelijk ook de oorspronkelijke toegang tot het wooncomplex en de stadsvilla en de daar in het oorspronkelijke plan ingetekende parkeerplaatsen te herstellen, zodat de natuurlijke oevers langs de trekvaart niet verhard hoeven worden voor een ontsluitingsweg

Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting op enkele van de bovengenoemde punten: de huidige bestaande natuurlijke oevers langs de Haarlemmertrekvaart op bovengenoemde locatie zijn nog niet verhard maar dat gaat wel gebeuren om de weg aan te leggen achter het gebouw langs de Haarlemmertrekvaart naar de naast gelegen stadsvilla. In het vorige bouwplan van 2008 was er een ondergrondse parkeergarage gepland waarbij de ingang ook aan de zijkant kwam, maar je kon dan verder onder het gebouw doorrijden en aan de andere zijkant naast de stadsvilla naar buiten en bovenkomen om daar ook te parkeren bij de stadsvilla. Dubbel grondgebruik. Nu komt er geen inpandige autogarage op de begane grond maar een inpandige fietsparkeergelegenheid voor 400 fietsen. Die zou ook ondergronds kunnen want de grond wordt toch gesaneerd. Toch zou er ook in het huidige plan met auto’s onder het gebouw door kunnen worden gereden naar de stadsvilla.. De vuilcontainers kunnen verplaatst worden naar de zijkant van het gebouw om daar worden geleegd. De nu helaas gerooide kastanjes hadden dan kunnen blijven staan, maar kunnen eventueel nog worden herplant of door andere grote kastanjebomen vervangen en de complete oever kan dan natuurlijke oever blijven. Ook de moerasbiotoop kan, zoals kort geleden nog aan de participerende omwonenden beloofd, gemakkelijk worden behouden als aantrekkelijk stukje stadsnatuur…